דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
דף הבית
דף הבית»מידע תכנוני

מידע תכנוני

בעמוד זה ניתן לקבל מידע תכנוני בדבר יעודי קרקע, זכויות בניה ותכניות מופקדות לחלקה.
ניתן לצפות בבקשות למידע שהוגשו לועדה המקומית וסטטוס הטיפול בהן .
 
:ניתן לקבל מידע ללא תשלום תחת "מידע תכנוני ודף מידע" ומידע בכתב (בתשלום) בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה באופנים הבאים:
 

הנחיות להגשת תיק מידע להיתר.pdf​

 מידע תכנוני  לפי סעיף 119 א לחוק התכנון והבניה

 


הבהרה למידע הזמין באתר ניתן לקבל במדור מידע תכנוני בשעות קבלת הקהל:
יום ב' 16.00-18.00, ימים : ג', ה' 8.30-12.00. ​​

הוקם ע"י החברה לאוטומציה וחברת קומפלוט בשיתוף עיריית הרצליה