דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
דף הבית
דף הבית»רישוי בניה»הנחיות מרחביות - פטור מהיתר תיקון 101

הנחיות מרחביות - פטור מהיתר תיקון 101

 
בהתאם לתיקון מס' 101 לחוק התכנון והבניה, החל מיום 1.8.14 ניתן יהיה לבצע עבודות בניה מסויימות בפטור מהיתר. עבודות אלה נקבעו בתקנות פטור מהיתר שתיכנסנה לתוקף ביום 1.8.14.

 

 ​הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה אישרה בישיבתה מיום 25/6/14 את התנאים כפי שנקבע בסעיף 3 א' לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) - התשע"ד 2014.

  • אין בתקנות הפטור כדי לאפשר הקמת בנין, ביצוע עבודה או שימוש שלא בהתאם לתכנית, הנחיות מרחביות או להוראות לפי כל דין .
  • יש לבדוק בתקנות את התנאים לפטור מהיתר בניה.  ההנחיות המרחביות הן בנוסף לתנאים הקבועים בתקנות ובתכניות .
  • אין בהנחיות המרחביות המופיעות בעמוד זה כדי לפגוע בהוראות שקבועות בתכניות החלות במגרש בנושאים אלה.
  • ככל שקיימת סתירה או אי התאמה בין האמור בהנחיות המרחביות לבין האמור בתכניות או בחוק, יגברו הוראות החוק והתכניות החלות.           

 

 הנחיות מרחביות הרצליה תיקון 101.pdfהנחיות מרחביות הרצליה תיקון 101.pdf

 

 פרטים מנחים פרגולה.pdfפרטים מנחים פרגולה.pdf

  פרטים נוספים ודיווח על עבודה בשער המידע לתכנון ובניה משרד הפנים​


 

  

 

 

 

 

הוקם ע"י החברה לאוטומציה וחברת קומפלוט בשיתוף עיריית הרצליה