דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
דף הבית
דף הבית»רישוי בניה»הנחיות מרחביות

הנחיות מרחביות

 

דברי הסבר:
 
בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה קבעה הוועדה המקומית העצמאית המיוחדת הרצליה-כפר שמריהו בישיבתה מיום 19/4/17 ומיום 3/5/17 הנחיות מרחביות בנוגע לבניה רוויה למגורים, בניה צמודת קרקע, הוראות לתקופת הבנייה והנחיות מרחביות כלליות.
 
ההנחיות המרחביות הן בנוסף לתנאים הקבועים בתקנות, ולהוראות שקבועות בתכניות
החלות במגרש.
 
ככל שקיימת סתירה או אי התאמה בין האמור בהנחיות המרחביות לבין האמור בתכניות או
בחוק, יגברו הוראות החוק והתכניות החלות.
 
ההנחיות יכנסו לתוקף בתום 30 ימים ממועד פרסומן.
 
הרואה עצמו נפגע על ידי הנחיות מרחביות שקבעה הועדה המקומית, רשאי לערור לוועדת הערר המחוזית-ת"א, בתוך שלושים ימים מיום פרסומן.

לתשומת ליבכם הנחיות מנחות לתמ"א 38 מפורסמות תחת דף התחדשות עירונית​.

 
​​
הוקם ע"י החברה לאוטומציה וחברת קומפלוט בשיתוף עיריית הרצליה