דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
דף הבית
דף הבית»רישוי בניה»הנחיות רפורמת רישוי ובניה

הנחיות רפורמת רישוי ובניה


1625_cnt_boxImg_3.jpg 
 

 
​ הטמעת הרפורמה בתהליכי הרישוי
 

 

 

מתכנן יקר, יש להתעדכן באתר ההנדסי בשינויים החלים לצורך ההתאמה לרפורמה ברישוי ובניה.

 

 

 

 ​      להלן  פירוט השלבים בתהליך הרישוי, ההנחיות והאישורים הנדרשים.

      תרשימי זרימה לעורכי הבקשות-מאושר.pdfתהליך רישוי.pdf

 

 

 

            טבלת תנאים מוקדמים: 

 

 לצורך הגשת הבקשה להיתר בניה, עליך לעמוד בדרישות המפורטות בטבלאות התנאים המוקדמים.

 

 

 

טבלאות אלו מאופיינות בהתאם לסוג הבקשה

 

 

 

רשימת דרישות לעבודה מצומצמת:

 

 דרישות להגשת בקשה להיתר עבור הטמנת גפ''מ 2017.pdfדרישות להגשת בקשה להיתר עבור הטמנת גפ''מ 2017.pdf

 


​תצהירים ומסמכי עזר נוספים: 

 חלק מתנאי הגשת הבקשה להיתר, יהיה הגשת תצהירים מלאים וחתומים


 
הנחיה לעניין פרסום בבקשות להיתר בניה:

אם חלפה שנה מיום הפרסום האחרון- יש לפרסם את הבקשה מחדש.

 

אם טרם חלפה שנה- ניתן להשתמש בפרסום ובהודעות ובלבד שניתן תצהיר מחברת הפרסום שלא חל שינוי בבעלות ובחזקה של כל אלה שהיו זכאים לקבל הודעה.

 

אם חל שינוי יש לידע את הבעלים המחזיק החדש.

 

​​​​​
הוקם ע"י החברה לאוטומציה וחברת קומפלוט בשיתוף עיריית הרצליה