דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
דף הבית
דף הבית»רישוי בניה»הנחיות רפורמת רישוי ובניה

הנחיות רפורמת רישוי ובניה


1625_cnt_boxImg_3.jpg 
 

 
​ הטמעת הרפורמה בתהליכי הרישוי
 

 

 

מתכנן יקר, יש להתעדכן באתר ההנדסי בשינויים החלים לצורך ההתאמה לרפורמה ברישוי ובניה.

 

 

 

 ​      להלן  פירוט השלבים בתהליך הרישוי, ההנחיות והאישורים הנדרשים.

      תרשימי זרימה לעורכי הבקשות-מאושר.pdfתהליך רישוי.pdf

 

 

 

            טבלת תנאים מוקדמים: 

 

 לצורך הגשת הבקשה להיתר בניה, עליך לעמוד בדרישות המפורטות בטבלאות התנאים המוקדמים.

 

 

 

טבלאות אלו מאופיינות בהתאם לסוג הבקשה

 

 

 

 

רשימת דרישות לעבודה מצומצמת:

 

 דרישות להגשת בקשה להיתר עבור הטמנת גפ''מ 2017.pdfדרישות להגשת בקשה להיתר עבור הטמנת גפ''מ 2017.pdf

 


​תצהירים ומסמכי עזר נוספים: 

 חלק מתנאי הגשת הבקשה להיתר, יהיה הגשת תצהירים מלאים וחתומים


 
הנחיה לעניין פרסום בבקשות להיתר בניה:

אם חלפה שנה מיום הפרסום האחרון- יש לפרסם את הבקשה מחדש.

 

אם טרם חלפה שנה- ניתן להשתמש בפרסום ובהודעות ובלבד שניתן תצהיר מחברת הפרסום שלא חל שינוי בבעלות ובחזקה של כל אלה שהיו זכאים לקבל הודעה.

 

אם חל שינוי יש לידע את הבעלים המחזיק החדש.

 הוקם ע"י החברה לאוטומציה וחברת קומפלוט בשיתוף עיריית הרצליה