דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
דף הבית
דף הבית»רישוי בניה»הנחיות וטפסים להגשת בקשה

הנחיות וטפסים להגשת בקשה


הנחיה לעניין פרסום בבקשות להיתר בניה:

אם חלפה שנה מיום הפרסום האחרון- יש לפרסם את הבקשה מחדש.

אם טרם חלפה שנה- ניתן להשתמש בפרסום ובהודעות ובלבד שניתן תצהיר מחברת הפרסום שלא חל שינוי בבעלות ובחזקה של כל אלה שהיו זכאים לקבל הודעה.

אם חל שינוי יש לידע את הבעלים המחזיק החדש.


הוקם ע"י החברה לאוטומציה וחברת קומפלוט בשיתוף עיריית הרצליה