קבלת קהל לצורך קבלת חשבון אגרות והיתרי בנייה

תאריך: 17/10/2018

שלום רב, קבלת קהל לצורך קבלת חשבון אגרות והיתרי בנייה בימי חמישי החל מתאריך 18/10/2018-22/11/2018 תתקיים בין השעות 12-15. בשאר ימי קבלת קהל השעות אינן משתנות.