בקשות ברישוי זמין בתקופת הבחירות

תאריך: 05/11/2018

נוכח תקופת הבחירות לא מתקיימות כסדרן ישיבות הועדה המקומית.

אם כתוצאה מכך תסגרנה בקשות להיתר במערכת המקוונת, הן ימשיכו להתנהל במערכת העירונית ויובאו לדיון בהמשך.

שימת ליבכם לנושא תאריכי הבקשות שבטיפולכם ויידוע בדבר בקשות רלוונטיות את מחלקות רישוי בנייה או התחדשות עירונית.