הודעה על הפקדת תכנית קרית שחקים

תאריך: 07/08/2019

​הודעה בדבר הפקדת תכנית מועדפת לדיור - תמל /1082 -קרית שחקים

נוסח הפקדה חתום.pdf