הודעה על הפקדת תכנית קריית המסלול

תאריך: 22/12/2019

הודעה על הפקדת תכנית תמל 1083 - קריית המסלול

להלן נוסח ההפקדה - נוסח הפקדה חתום תמל 1083.pdf

לצפייה במסמכי התוכנית המופקדת -

לחץ כאן