הודעה על הפקדת תכנית הרצליה בין ערים

תאריך: 26/12/2019

הודעה על הפקדת תכנית תמל 1096- הרצליה בין ערים

להלן נוסח ההפקדה - נוסח פרסום הפקדה 1096.pdf

לצפייה במסמכי התוכנית המופקדת -

לחץ כאן