הארכת תוקף תיקי מידע והחלטות וועדה

תאריך: 31/08/2020

​קורונה הוראת שעה - הארכת תוקף החלטות וועדה ותיקי מידע

הוראת שעה - הארכת תוקף תיק מידע והחלטת ועדה.pdf