החלטת וועדה -הפשרת היתרים בגין תשתיות

תאריך: 27/05/2020

​מצ"ב החלטת וועדת משנה מס' 660 מתאריך 27/5/2020 בנושא תשתיות ומתן היתרים בתנאים.

מצ"ב החלטת וועדה וכתב התחייבות לשיפוי.

החלטת ועדה הפשרת היתרים בגין תשתיות.pdf 

כתב התחייבות ושיפוי בגין תשתיות.pdf