הודעה לתושבי כפר שמריהו

תאריך: 06/10/2020

לתושבי כפר-שמריהו היקרים,

אנו מבקשים להביא לתשומת-ליבכם כי לאחר רענון שביצענו בנושא תשלומי האגרות במסגרת בקשות להיתר-בנייה שמוגשות לוועדה המקומית לתו"ב, תשלום אגרות ייעשה באופן הבא:

  1. תשלום ראשון (פקדון) – 20% מסך אגרות הבנייה הנדרשות ישולמו כתנאי לפתיחת הבקשה להיתר והתחלת הטיפול בה.

    האגרה תשולם אל הוועדה המקומית באמצעות אגף ההכנסות בעיריית הרצליה
  2. תשלום שני – 80% מסך אגרות הבנייה הנדרשות (היתרה לתשלום) ישולמו טרם הפקת היתר-הבנייה ומסירתו.

    גם בשלב זה, האגרה תשולם אל הוועדה המקומית באמצעות אגף ההכנסות בעיריית הרצליה

     

לברורים נוספים ניתן לפנות אל מח' רישוי-בנייה בטל'  09-9529844