1. מכרז פנים/חוץ מס' 149/2020 – מנהל/ת מחלקת רישוי בניה

תאריך: 30/12/2020