ממשק מפ"י - רישוי זמין

תאריך: 11/01/2021

​בשבועות הקרובים וועדה מקומית הרצליה תחל בשימוש בממשק מפ"י בשלב קבלת תיקי המידע ברישוי זמין,

מצ"ב מצגת הסבר לאופן העבודה עם המערכת

ממשק מפי - מידענים דצמבר 2020.ppsx