פגישות ייעוץ ראשוני

תאריך: 08/11/2017

לצורך סיוע בקידום בקשות להיתר, ניתן לתאם פגישות ייעוץ ראשוני עם הבודק המרחבי, לפגישה יש להגיע בליווי עורך הבקשה ולהצטייד במסמכים הבאים:

  • תיק מידע
  • תכניות מוצעות (רצוי הגשות)

בפגישה זו ייבדקו עקרונות התכנון ביחס לתוכניות וההנחיות החלות במרחב התכנוני וכן מתן מידע בנוגע לתהליכי הרישוי בוועדה המקומית הרצליה.