דוח פעילות הועדה המקומית לשר האוצר לשנת 2017 חלקים א-ב

תאריך: 10/05/2018