עיון בהגשות הכוללות הקלות ושימושים חורגים באתר ההנדסי

תאריך: 17/10/2018

החל מיום 21/10/2018, בקשות להיתר הכוללות הקלות ושימושים חורגים יפורסמו לעיון הציבור תחת דף בקשות להיתר, באתר של מנהל ההנדסה של עיריית הרצליה.

ייתכן צורך בהתקנת תוכנה לצפייה בקבצים Design Review, ניתן להורידה מכאן.