​​​​​​​​​​​​ברוכים הבאים

לאור הנחיות משרד הבריאות, מנהל ההנדסה עובר לעבודה במתכונת מצומצמת. יחד עם זאת, מתוך רצון לרציפות תיפקודית, נפעל כמיטב יכולתנו לקידום והפקת היתרי-בנייה ותעודות-גמר שנמצאים בשלבים מתקדמים, קיום דיוני רשות-רישוי וועדת המשנה ככל שיידרשו, ופעולות דחופות נוספות להמשך עבודות הפיתוח והבנייה של העיר הרצליה.

בהתאם להנחיות התקפות, בעת זו לא תתאפשר קבלת קהל בבניין העירייה עד להודעה חדשה.

ליצירת קשר, ניתן לפנות אל מזכירות האגפים בטלפון מס' 09-9591544 או בדוא"ל המפורטים בעמוד יצירת הקשר

הוועדה המקומית מחליטה שבשלב זה, לא תקבל יותר החלטות להוצאת היתרי בניה

 

נוספים, המגדילים את קיבולת הביוב.

הודעת הועדה המקומית.pdf פרוטוקול ועדה מקומית.pdf

חדשות ועדכונים