הודעה לעורכי בקשה - בקשות למידע 


הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה- כפר שמריהו, הינה מוסד תכנון בהתאם לקבוע בחוק התכנון ובנייה.

באחריות הוועדה ובמסכותה לדון ולאשר (בחלק מהמקרים בכפוף לאישור מוסדות תכנון נוספים) את התכנון העירוני וההיבטים ההנדסיים הנלווים לו בכל מרחב התכנון (הרצליה- כפר שמריהו). בהתאם לכך לדון ולאשר את הבנייה במרחב.

בהתאם לבקרות הנערכות ע"י מנהל התכנון, נמצאת הוועדה ברמה מקצועית גבוהה ובכך נהנית הועדה מסמכויות נרחבות בקידומן של תוכניות שונות ומגוונות לפיתוח העיר, התחדשותה ולהעצמת איתנותה הכלכלית לטובת תושבי המרחב.

כתב הסמכה וועדה עצמאית מיוחדת.

לפעילות הוועדה המקומית

לצפייה אונליין בשידורי הוועדה המקומית 

דוחות פעילות הוועדה המקומית

במסגרת הוגנות ושקיפות במתן השירותים מפרסמת עיריית הרצליה את תקציב העירייה

לצפייה בתקציב העירייה

מעירים - אתר לבדיקת תכניות המקודמות באזור מגוריכם 

חדשות ועדכונים