​​​​​​​​​​​​ברוכים הבאים

הוועדה המקומית מחליטה שבשלב זה, לא תקבל יותר החלטות להוצאת היתרי בניה

 

נוספים, המגדילים את קיבולת הביוב.

הודעת הועדה המקומית.pdf פרוטוקול ועדה מקומית.pdf

  • החל מיום 21/10/2018, בקשות להיתר הכוללות הקלות ושימושים חורגים יפורסמו לעיון הציבור, באתר של מנהל ההנדסה של עיריית הרצליה. ניתן לצפות בסרטון הדרכה (מומלץ להגדיל את המסך)
 

חדשות ועדכונים