הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית הרצליה – מנהל הנדסה - דף הבית
יד התשעה

הנחיות מרחביות

בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה קבעה הוועדה המקומית העצמאית המיוחדת הרצליה-כפר שמריהו בישיבתה מיום 19/4/17 ומיום 3/5/17 הנחיות מרחביות בנוגע לבניה רוויה למגורים, בניה צמודת קרקע, הוראות לתקופת הבנייה והנחיות מרחביות כלליות.
ההנחיות המרחביות הן בנוסף לתנאים הקבועים בתקנות, ולהוראות שקבועות בתכניות החלות במגרש.
ככל שקיימת סתירה או אי התאמה בין האמור בהנחיות המרחביות לבין האמור בתכניות או בחוק, יגברו הוראות החוק והתכניות החלות.
ההנחיות יכנסו לתוקף בתום 30 ימים ממועד פרסומן.
הרואה עצמו נפגע על ידי הנחיות מרחביות

  
הנחיות מרחביות - כללי
הנחיות מרחביות - פרק 1 בניה רוויה
הנחיות מרחביות - פרק 2 - צמודי קרקע
הנחיות מרחביות - פרק 6 - הוראות לתקופת הבניה

שקבעה הועדה המקומית, רשאי לערור לוועדת הערר המחוזית-ת"א, בתוך שלושים ימים מיום פרסומן.
לתשומת ליבכם הנחיות מנחות לתמ"א 38

מפורסמות תחת דף התחדשות עירונית​.

הנחיות מרחביות