דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
דף הבית
דף הבית»תכנון עיר

מחלקת תכנון עיר

לצפייה במסמכי תוכנית המתאר של הרצליה הנמצאת כעת בהפקדה

כניסה לדף תכניות בניין עיר –לחץ כאן

החלטת הועדה המחוזית להארכת מועד להגשת התנגדויות לתכנית מתאר מקומית הרצליה - החלטת המחוזית ישי'1256 מה- 3-4-17.docxהחלטת המחוזית ישי'1256 מה- 3-4-17.docx 


 

 

תפקידי המחלקה:

ייזום, ליווי וטיפול שוטף בתכנון העירוני בכל היבטיו :

   - תכניות מתאר
   - תכניות בנין עיר מפורטות
   - תכניות בינוי ועוד

מידע תכנוני בדבר יעודי קרקע, זכויות בניה ותכניות מופקדות ניתן למצוא באתר זה באמצעות דף המידע, מערכת ה GIS
והתכניות הסרוקות.
הבהרה למידע הזמין באתר ניתן לקבל במחלקת תכנון עיר בשעות קבלת הקהל:
יום ב' 16.00-18.00, ימים : ג', ה' 8.30-12.00.

 

 
* לעיון בתקנון התב"ע ובתשריט יש להיכנס לתכניות בנין עיר לתוך ארכיב מסמכים של התכנית המבוקשת
 
לאיתור גוש/חלקה ע"פ כתובת ניתן לפנות גם למידע גיאוגרפי
מנהלת המחלקה: אדריכלית מוניקה זר ציון

טלפון: 09-9591643
פקס:  09-9591664

זמני קבלת קהל:
ג', ה': 08:30-12:00
ב': 16:00-18:00
​​​
הוקם ע"י החברה לאוטומציה וחברת קומפלוט בשיתוף עיריית הרצליה