הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית הרצליה – מנהל הנדסה - דף הבית
מרינה

פעילות וועדה מקומית

חברי המליאה

  
  
  
משה פדלוןיו"ר הוועדהFadlon@herzliya.muni.il
צבי וייסחבר וועדה ומ"מ יו"ר הוועדה המקומיתzvi-w@herzliya.muni.il
עופרה בלסגנית רה"ע וחברת וועדהofra_bell@herzliya.muni.il
עופר לויחבר וועדהOfer@herzliya.muni.il
סרג' קורשיאראש המועצה המקומית כ. שמריהו וחבר וועדהserge@kfar.org.il
מאיה כץחברת וועדהmaya.katz.h@gmail.com
איל פביאןחבר וועדהeyalfabian2018@gmail.com
יהונתן יסעורחבר וועדהyonatany2@gmail.com
ירון עולמיחבר וועדהyolami@gmail.com
אלעד צדיקובחבר וועדהEladZ@herzliya.muni.il
דנה אורן-ינאיחברת וועדהdanaoren10@gmail.com
משה ועקניןחבר וועדהMoshev@herzliya.muni.il
איתי צורחבר וועדהTsur.Itay@Gmail.com
תמי לרמן-גרוסמןחברת וועדהtammygrossman@gmail.com
רונן וסרמןחבר וועדהronen@ronlinemarketing.com
יריב פישרחבר וועדהYariv@herzliya.muni.il
יוסי קוממיחבר וועדהyossikom@gmail.com

חברי וועדת משנה

  
  
  
משה פדלוןיו"ר הוועדהFadlon@herzliya.muni.il
צבי וייסחבר וועדה ומ"מ יו"ר הוועדה המקומיתzvi-w@herzliya.muni.il
סרג' קורשיאראש המועצה המקומית כ. שמריהו וחבר וועדהserge@kfar.org.il
מאיה כץחברת וועדהmaya.katz.h@gmail.com
איל פביאןחבר וועדהeyalfabian2018@gmail.com
יהונתן יסעורחבר וועדהyonatany2@gmail.com
דנה אורן-ינאיחברת וועדהdanaoren10@gmail.com

 רשימת מוזמנים לישיבות וועדה:

 • חנה חרמש- מהנדסת העיר
 • נציג משרד הבינוי והשיכון
 • נציג משרד הפנים / הוועדה המחוזית
 • מפקד תחנת המשטרה
 • נציג משרד הבריאות
 • נציג משרד התחבורה
 • מפקד תחנת כיבוי אש
 • נציג מנהל מקרקעי ישראל
 • נציג המשרד להגנת הסביבה
 • אסתי אפלבאום פולני – מלווה מקצועי מטעם שר האוצר
 • סגל מקצועי
  
דוח פעילות הועדה המקומית לשר האוצר לשנת 2017 חלקים א - ב
דוח שנתי לשר האוצר בדבר פעילות הועדה המקומית לשנת 2017- חלק א
דוח שנתי לשר האוצר בדבר פעילות הועדה המקומית לשנת 2017- חלק ב
רישוי וביצוע הרצליה
פרק א רישוי וביצוע 2019
שאר הנושאים 2019
נספח שימושים חורגים 2019
דוח שנתי רישוי ופיקוח 2020
נספח שימושים חורגים 2020
דוח שנתי שאר הנושאים 2020

פעילות וועדה מקומית