הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית הרצליה – מנהל הנדסה - דף הבית
מרינה

פעילות וועדה מקומית

חברי המליאה

  
  
משה פדלוןיו"ר הוועדה
צבי וייסחבר וועדה ומ"מ יו"ר הוועדה המקומית
עופרה בלסגנית רה"ע וחברת וועדה
עופר לויחבר וועדה
סרג' קורשיאראש המועצה המקומית כ. שמריהו וחבר וועדה
מאיה כץחברת וועדה
איל פביאןחבר וועדה
יהונתן יסעורחבר וועדה
ירון עולמיחבר וועדה
אלעד צדיקובחבר וועדה
דנה אורן-ינאיחברת וועדה
משה ועקניןחבר וועדה
איתי צורחבר וועדה
תמי לרמן-גרוסמןחברת וועדה

חברי וועדת משנה

  
  
משה פדלוןיו"ר הוועדה
צבי וייסחבר וועדה ומ"מ יו"ר הוועדה המקומית
סרג' קורשיאראש המועצה המקומית כ. שמריהו וחבר וועדה
מאיה כץחברת וועדה
איל פביאןחבר וועדה
יהונתן יסעורחבר וועדה
דנה אורן-ינאיחברת וועדה

 רשימת מוזמנים לישיבות וועדה:

 • חנה חרמש- מהנדסת העיר
 • נציג משרד הבינוי והשיכון
 • נציג משרד הפנים / הוועדה המחוזית
 • מפקד תחנת המשטרה
 • נציג משרד הבריאות
 • נציג משרד התחבורה
 • מפקד תחנת כיבוי אש
 • נציג מנהל מקרקעי ישראל
 • נציג המשרד להגנת הסביבה
 • אסתי אפלבאום פולני – מלווה מקצועי מטעם שר האוצר
 • סגל מקצועי
  
דוח פעילות הועדה המקומית לשר האוצר לשנת 2017 חלקים א - ב
דוח שנתי לשר האוצר בדבר פעילות הועדה המקומית לשנת 2017- חלק א
דוח שנתי לשר האוצר בדבר פעילות הועדה המקומית לשנת 2017- חלק ב
רישוי וביצוע הרצליה
פרק א רישוי וביצוע 2019
שאר הנושאים 2019
נספח שימושים חורגים 2019
דוח שנתי רישוי ופיקוח 2020
נספח שימושים חורגים 2020
דוח שנתי שאר הנושאים 2020

פעילות וועדה מקומית