הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית הרצליה – מנהל הנדסה - דף הבית
מרינה

פעילות וועדה מקומית

חברי המליאה

  
  
משה פדלוןיו"ר הוועדה
צבי וייסחבר ועדה ומ"מ יו"ר הועדה המקומית
עופרה בלסגנית רה"ע וחברת ועדה
עופר לויחבר ועדה
סרג' קורשיאראש המועצה המקומית כ. שמריהו וחבר ועדה
מאיה כץחברת ועדה
יהונתן יסעורחבר ועדה
ירון עולמיחבר ועדה
אלעד צדיקובחבר ועדה
דנה אורן-ינאיחברת ועדה
משה ועקניןחבר ועדה
איתי צורחבר ועדה
תמי לרמן-גרוסמןחברת ועדה

חברי וועדת משנה

  
  
משה פדלוןיו"ר הוועדה
צבי וייסחבר ועדה ומ"מ יו"ר הועדה המקומית
סרג' קורשיאראש המועצה המקומית כ. שמריהו וחבר ועדה
מאיה כץחברת ועדה
יהונתן יסעורחבר ועדה
דנה אורן-ינאיחברת ועדה

 

  
דוח פעילות הועדה המקומית לשר האוצר לשנת 2017 חלקים א - ב
דוח שנתי לשר האוצר בדבר פעילות הועדה המקומית לשנת 2017- חלק א
דוח שנתי לשר האוצר בדבר פעילות הועדה המקומית לשנת 2017- חלק ב
רישוי וביצוע הרצליה
פרק א רישוי וביצוע 2019
שאר הנושאים 2019
נספח שימושים חורגים 2019

פעילות וועדה מקומית