הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית הרצליה – מנהל הנדסה - דף הבית
מרינה

רישוי עסקים

בקשות לרישיון עסק מוגשות ומטופלות על ידי המחלקה לרישוי-עסקים שבאגף הביטחון.
הבקשות מופנות כל אחת אל גורמי חוץ רלוונטיים, ובמידת הצורך, גם אל מנהל ההנדסה לקבלת המלצת מהנדסת העיר.
להלן מסמך הסבר והנחיות למבקש הרישיון לעניין בחינת הבקשה במנהל ההנדסה.

בקשה לרישיון-עסק - הנחיות למבקש

התייחסות מקצועית בנושא בטיחות

התייחסות מקצועית בנושא הנדסי

רישוי עסקים