הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית הרצליה – מנהל הנדסה - דף הבית
מרינה

דף הבית

פעילות מדור מידע תכנוני

 

התכנון העירוני עוסק בפיתוח הפיזי, החברתי והכלכלי של העיר, במטרה לשפר את איכות החיים בעיר, לקדם את מעמדה העסקי והתרבותי, וליצור מקומות בהם אנשים יאהבו לגור, לעבוד ולבלות  - מקומות חיוניים שיעודדו יצירתיות וחדשנות.
התשתית החוקית לעבודות פיתוח ובניה, הן במגזר הפרטי והן בציבורי, היא תכניות מאושרות ברמה הארצית, המחוזית ובעיקר ברמה המקומית, זאת באמצעות תכניות בנין עיר, החלות במרחב התכנון הרצליה-כפר שמריהו.
מדור מידע תכנוני מהווה חלק מאגף רישוי והתחדשות עירונית ומשמש כחוליה המקשרת בין הליכי התכנון לבין הליכי הרישוי. תפקידו העיקרי של המדור הוא מסירת תכנים של מסמכי התכניות השונות לציבור הרחב, עיבודם, והפשטתם לכדי יישום.
מידע תכנוני כהגדרתו, הינו כל מידע הכלול במסמכי תכנית בניין עיר מתארית, תכנית בנין עיר מפורטת, תכנית בינוי, תשריטים לאיחוד וחלוקה וכל מידע ממסמך סטטוטורי אחר.
המידע ניתן ביחס לגוש וחלקה מסוימים, כתובת, או כמידע כללי על תכנית למתחם מסוים.
מדור מידע אחראי למתן המידע לגורמים שונים: אדריכלים, מודדים, מהנדסים ושמאים וכן לציבור הרחב. בנוסף, נמסר המידע לגורמים עירוניים דוגמת אגפי העיריה על מחלקותיהם ומדוריהם השונים, החברה הכלכלית לפיתוח הרצליה והחברה העירונית לתיירות.
ללא מידע תכנוני רשמי, לא ניתן להגיש בקשה להיתר.

תפקידי מדור מידע

1. מתן מידע תכנוני ראשוני בע"פ או בכתב, לציבור הרחב בשעות קבלת קהל, לרבות הצגת מסמכים סטטוטוריים של התכניות הנמצאות בשלבי הכנה/הפקדה, כולל החלטות ועדה.
2. מתן מידע תכנוני בכתב, רשמי וחתום, בהתאם לסעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה.
3. מתן מידע בנוגע להנחיות מרחביות המהוות את מדיניות הועדה המקומית-מרחבית.
4. טיפול בבקשות לתיקי מידע להיתר במערכת הרישוי הזמין: אישור מפות טופוגרפיות, הכנת דפי מידע, הפצת הבקשות להתייחסות גורמים נותני מידע בתוך הרשות ומחוצה לה, איסוף ומסירה, כולל מתן הנחיות להמשך הליכי הרישוי.

להזמנת דף מידע כללי לפי סעיף 119 א' - לחץ/י כאן
להזמנת תיק מידע להיתר - לחץ/י כאן

שעות קבלת קהל

בתיאום מראש - לתיאום
יום שני : 18:00-16:00, ימי שלישי וחמישי : 12:00-08:30.
בשעות קבלת קהל לא יינתן מענה טלפוני

קישורים שימושיים:


להלן טפסים - מדור מידע תכנוני:

  
הנחיות המנהל לעריכת מפת מדידה להיתר בניה
החלטת וועדה מחוזית שלביות הר- 2030
החלטת וועדה מחוזית שלביות הר-1900
החלטת וועדה מקומית - בניה ירוקה ודירוג אנרגטי
הנחיות לעבודה בקרבת עצים
הקלות ושימושים חורגים
פרסום 77+78 התחדשות איזור התעסוקה
תשריט זיקות הנאה הר-2440
תשובת פקיד היערות
הסבר תכניות גגות
עדכון על דחיית הכניסה לחובה של מכוני בקרה - יוני 2021
הנחיות להגשת בקשה לתיק מידע
פרסום 77-78 תכנית התחדשות שיכון גורדון
צרופות למידע תכנוני במקרה בו יש עד 5 עצים בוגרים במגרש
דף הבית