הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית הרצליה – מנהל הנדסה - דף הבית
מרינה

מדיניות האכיפה

הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה ביקשה לקבוע מדיניות לשם גיבוש סדר עדיפות באכיפתה את עבירות הבניה הנעברות בתחומה, תוך אפיונן וע"י מתן עדיפות למניעת פגיעה בציבור, שמירה על הוראות כל דין ודגש על טיפול בנייה טרייה.
קביעת המדיניות, תביא להגברת המודעות בקרב הציבור לחשיבות בקיום החוק, להערכות מוקדמת ומתאימה מצד גורמי האכיפה הפועלים מטעם הוועדה המקומית וליעילות מרבית של פעולות אכיפה אלו.

עדכון מדיניות האכיפה

בהתאם לתוצאות סקר עבירות בנייה ועפ"י הקריטריונים הבאים:

  • שכיחות העבירה
  • היקף העבירה
  • חומרת המטרד ליחיד/ לציבור
  • רמת הפגיעה באיכות החיים

מדיניות האכיפה