הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית הרצליה – מנהל הנדסה - דף הבית
יד התשעה

טפסים - פיקוח בנייה

  
פטור מהחובה להקים מקלט ו-או להגדיל מקלט קיים
דרישות לאישור ממ''ד לפני אכלוס
הנחיות לפני קבלת היתר
הנחיות הועדה לגידור זמני
מסמך מדיניות אכיפה מחלקת הפיקוח
דרישות לאישור ממד לפני איכלוס
דוגמה- טופס טיולים לתעודת גמר - בניה חדשה
דוגמה - טופס טיולים לתעודת גמר - תוספות ושינויים

טפסים - פיקוח בנייה