הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית הרצליה – מנהל הנדסה - דף הבית
יד התשעה

מידע למתכנן

  
רשימת מסמכים לפתיחת בקשה
דיון עקרוני בנושא תמא 38-לעניין הכשרת דירות
הנחיות קונסטרוקציה
הוראות מנחות לתמ''א 38
הליך קידום היתר בנייה
כתב התחייבות לשיפוי
הליך תיאום מקדים
תצהיר מהנדס להגשת בקשה
תקנון תמא 38
תקנון תכנית הר 2213 – תכנית מפורטת לחיזוק מבנים ע''פ סעיף 23 לתמ''א 38
חוקים ותקנות לקידום פרוייקטים

מידע למתכנן