הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית הרצליה – מנהל הנדסה - דף הבית
יד התשעה

שיתוף ציבור

בעמוד זה תוכלו לצפות בעדכונים שוטפים מתוך ערבי שיתוף ציבור וכנסים שמקיימת המחלקה להתחדשות עירונית:

  
כווץ כותרת :  ‏(1)
שיתוף ציבור הבריגדה-30.10.2017
כווץ כותרת : הלפרין ‏(1)
שיתוף ציבור התחדשות עירונית - מצגת הלפרין 11.01.2016
כווץ כותרת : הצגה לציבור תכנית פינוי בינוי מתחם מנדלבלט ‏(1)
הצגה לציבור תכנית פינוי בינוי מתחם מנדלבלט
כווץ כותרת : הצגה לציבור תכנית פינוי בינוי מתחם רמב"ם ‏(1)
הצגה לציבור תכנית פינוי בינוי מתחם רמבם
כווץ כותרת : ויצמן ‏(1)
שיתוף ציבור התחדשות עירונית - מתחם ויצמן - כנס דיירים 25.03.2015
כווץ כותרת : יד התשעה ‏(2)
שיתוף ציבור התחדשות עירונית - יד התשעה 26.06.2017
פנייה לאזרח - יד התשעה
כווץ כותרת : ירושלים-סוקולוב ‏(1)
שיתוף ציבור התחדשות עירונית - ירושלים-סוקולוב 25.01.2016
כווץ כותרת : כנס ועדי בתים ‏(3)
כנס ועדי בתים - מצגת המחלקה להתחדשות עירונית 15.01.2015
כנס ועדי בתים - עקרונות מנחים לפרויקט התחדשות
כנס ועדי בתים - פעילות האגודה לתרבות הדיור הרצליה
כווץ כותרת : מעונות שרה ‏(2)
שיתוף ציבור התחדשות עירונית - מתחם מעונות שרה 19.07.2015
שיתוף ציבור התחדשות עירונית - מתחם מעונות שרה - הזמנה פינוי בינוי 19.07.2015
כווץ כותרת : מפגש תושבים - נווה ישראל ‏(1)
סיכום מפגש תושבים - נווה ישראל
כווץ כותרת : מצגת יד התשעה - 21-03-2018 ‏(1)
מצגת יד התשעה 21-3-18
כווץ כותרת : משה"ב ‏(1)
שיתוף ציבור התחדשות עירונית - מצגת משהב 11.01.2016
כווץ כותרת : מתחם הכוזרי ‏(1)
שיתוף ציבור התחדשות עירונית - מתחם הכוזרי 01.11.2016
כווץ כותרת : מתחם הנדיב ‏(3)
שיתוף ציבור התחדשות עירונית - מתחם הנדיב - הצעה לתמא 38
שיתוף ציבור התחדשות עירונית - מתחם הנדיב - הצעה לפינוי בינוי
שיתוף ציבור התחדשות עירונית - מתחם הנדיב - דעתכם חשובה לנו
כווץ כותרת : נוה עובד ‏(1)
שיתוף ציבור התחדשות עירונית - נווה עובד 05.01.2017
כווץ כותרת : נווה ישראל - הר מירון ‏(1)
שיתוף ציבור התחדשות עירונית - נווה ישראל הר מירון 20.03.2016
כווץ כותרת : סוקולוב ‏(1)
תכנית בינוי ופיתוח סוקולוב כפי שאושרה בוועדת מליאה בתאריך 28.06.2016
כווץ כותרת : סיכום כנס יזמים באגף הנדסה - תמ"א 38 ‏(1)
סיכום כנס יזמים באגף ההנדסה - תמא 38
כווץ כותרת : שיכון דרום ‏(1)
שיתוף ציבור התחדשות עירונית - פינוי שיכון דרום 29.11.2015
כווץ כותרת : תכנית אסטרטגית למרכז העיר ‏(1)
שיתוף ציבור התחדשות עירונית - התכנית האסטרטגית למרכז העיר 09.11.2015

שיתוף ציבור