הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית הרצליה – מנהל הנדסה - דף הבית
מרינה

חברי וועדה

​רשימת חברי ועדת מליאה 

  
  
  
פדלוןמשהFadlon@herzliya.muni.il
וייסצביzvi-w@herzliya.muni.il
בלעופרהofra_bell@herzliya.muni.il
לויעופרofermatan1@gmail.com
קורשיאסרג'serge@kfar.org.il
כץמאיהmaya.katz.h@gmail.com
יסעוריהונתןyonatany2@gmail.com
עולמיירוןYaronO@herzliya.muni.il
צדיקובאלעדelad.zadikov@gmail.com
אורן-ינאידנהdanaoren10@gmail.com
ועקניןמשהmoshev@herzliya.muni.il
צוראיתיtsur.itay@gmail.com
לרמן-גרוסמןתמיtammygrossman@gmail.com
וסרמןרונןronen@ronlinemarketing.com
פישריריבyariv@flyeast.co.il
קוממייוסיyossikom@gmail.com
פביאןאילeyalfabian2018@gmail.com

רשימת חברי ועדת משנה 

  
  
  
פדלוןמשהFadlon@herzliya.muni.il
וייסצביzvi-w@herzliya.muni.il
קורשיאסרג'serge@kfar.org.il
כץמאיהmaya.katz.h@gmail.com
יסעוריהונתןyonatany2@gmail.com
אורן-ינאידנהdanaoren10@gmail.com
פביאןאילeyalfabian2018@gmail.com

 

חברי וועדה