הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית הרצליה – מנהל הנדסה - דף הבית

מידע תכנוני

פעילות מדור מידע תכנוני

התכנון העירוני עוסק בפיתוח הפיזי, החברתי והכלכלי של העיר, במטרה לשפר את איכות החיים בעיר, לקדם את מעמדה העסקי והתרבותי, וליצור מקומות בהם אנשים יאהבו לגור, לעבוד ולבלות  - מקומות חיוניים שיעודדו יצירתיות וחדשנות.
התשתית החוקית לעבודות פיתוח ובניה, הן במגזר הפרטי והן בציבורי, היא תכניות מאושרות ברמה הארצית, המחוזית ובעיקר ברמה המקומית, זאת באמצעות תכניות בנין עיר, החלות במרחב התכנון הרצליה-כפר שמריהו. 
מדור מידע תכנוני מהווה חלק מאגף רישוי והתחדשות עירונית ומשמש כחוליה המקשרת בין הליכי התכנון לבין הליכי הרישוי. תפקידו העיקרי של המדור הוא מסירת תכנים של מסמכי התכניות השונות לציבור הרחב, עיבודם, והפשטתם לכדי יישום. 
מידע תכנוני כהגדרתו, הינו כל מידע הכלול במסמכי תכנית בניין עיר מתארית, תכנית בנין עיר מפורטת, תכנית בינוי, תשריטים לאיחוד וחלוקה וכל מידע ממסמך סטטוטורי אחר.
המידע ניתן ביחס לגוש וחלקה מסוימים, כתובת, או כמידע כללי על תכנית למתחם מסוים.
מדור מידע אחראי למתן המידע לגורמים שונים: אדריכלים, מודדים, מהנדסים ושמאים וכן לציבור הרחב. בנוסף, נמסר המידע לגורמים עירוניים דוגמת אגפי העיריה על מחלקותיהם ומדוריהם השונים, החברה הכלכלית לפיתוח הרצליה והחברה העירונית לתיירות.
ללא מידע תכנוני רשמי, לא ניתן להגיש בקשה להיתר.

תפקידי מדור מידע

1. מתן מידע תכנוני ראשוני בע"פ או בכתב, לציבור הרחב בשעות קבלת קהל, לרבות הצגת מסמכים סטטוטוריים של התכניות הנמצאות בשלבי הכנה/הפקדה, כולל החלטות ועדה.
2. מתן מידע תכנוני בכתב, רשמי וחתום, בהתאם לסעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה. 
3. מתן מידע בנוגע להנחיות מרחביות המהוות את מדיניות הועדה המקומית-מרחבית.
4. טיפול בבקשות לתיקי מידע להיתר במערכת הרישוי הזמין: אישור מפות טופוגרפיות, הכנת דפי מידע, הפצת הבקשות להתייחסות גורמים נותני מידע בתוך הרשות ומחוצה לה, איסוף ומסירה, כולל מתן הנחיות להמשך הליכי הרישוי.


להזמנת דף מידע כללי לפי סעיף 119 א' - לחץ/י כאן
להזמנת תיק מידע להיתר - לחץ/י כאן

שעות קבלת קהל

ללא תיאום מראש
יום שני : 18:00-16:00, ימי שלישי וחמישי : 12:00-08:30.

מנהל מדור מידע: רום אליהו

מידענים נוספים במדור מידע:

גדי הדר  09-9529872

מזל בוטון 09-9591624


בשעות קבלת קהל לא יינתן מענה טלפוני

להלן טפסים - מדור מידע תכנוני:

  
הסבר תכניות גגות
הנחיות המנהל לעריכת מפת מדידה להיתר בניה
הנחיות להגשת תיק מידע להיתרחדש
מצגת - תיק מידע להיתר
הנחיות מ.פ.י לעריכת מפה טופוגרפית
תצהיר מהנדס להוצאת תיק מידע עבור בקשות לבניה מכח תמ''א 38
הנחיות להגשת מסמכי קונסטרוקטור
הנחיות להכנת נספח עצים בוגרים לתוכניתמידע תכנוני