הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית הרצליה – מנהל הנדסה - דף הבית
מרינה

ניקוז

תפקידי המחלקה 

  • בדיקה ואישור  חוות דעת הידרולוגיים, תכניות להיתר ונספחים סניטרים.
  • בדיקה ואישור נספחי ניהול מי נגר בתכניות בינוי עיר חדשות (תב"ע).
  • בדיקת הטמעת התכנון המאושר בתום הבניה (טופס 4).
  • מעקב וסיוע בנושא חיובי היטלי ניקוז.
  • ליווי תכנון מוקדם ומפורט של עבודות הניקוז ותיעול העירונית כולל עבודות פיתוח המתייחסות לנגר עילי.
  • שדרוג פתרונות וקווי ניקוז בעיר בהתאם לתכנית אב.

 

רשימת דרישות והנחיות : 

בניה צמודת קרקע להיתר

בניה רוויה להיתר

הנחיות לדוח הידרולוג

תבע חדשה

מפרט בור חלחול

תצהיר מהנדס מתכנן אינסטלציה תיעול לאחר ביצוע.pdf 

תצהיר מהנדס מתכנן אינסטלציה תיעול לפני ביצוע.pdf

ניקוז