הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית הרצליה – מנהל הנדסה - דף הבית
מרינה

כבישים וניקוז

תפקידי המחלקה 

 • אחראית לפיתוח, תכנון, ביצוע ופיקוח על הקמה ושיפוץ רשת הכבישים והמדרכות בעיר. זאת תוך קביעת מפרטים וסטנדרטים לאיכות הביצוע. הנחיות החברות העירוניות וגורמי החוץ המבצעים עבודות בעיר ובקרה על עבודתן.
 • תכנון מפורט וביצוע מתחמים חדשים, שכונת חדשות בהתאם להנחיות הנהלת העיר ותכנית העבודה.
 • תכנון וביצוע שדרוג שכונות קיימות כולל החלפת תשתיות תת קרקעיות, מדרכות, כבישים, גינות ציבוריות.
 • בדיקת בקשות להיתרי בנייה, נספחי פיתוח ונספחים סניטרים בהתאם להנחיות תמ"א 34/ב ומדיניות העירייה.
 • בדיקת נספחי ניהול מי נגר בתב"עות חדשות.
 • בדיקה והתייחסות לדו"חות הידרולוגיות.
 • חישוב היטלי סלילה וניקוז בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל.
 • ביקורת שטח לאחר סיום עבודות בניה וחתימת תעודת גמר.
 • פיקוח עליון בפרויקטים - תשתיות עבור חברות עירוניות כגון: חברה כלכלית, תאגיד מים הרצליה וכו'.
 • מתן ייעוץ בנושא ניקוז למחלקות וגופים שונים.
 • קידום תכנית אב לניקוז רב שנתית.
 • קבלת קהל ומתן ייעוץ למתכננים בנושא תכנון מע' ניקוז ופיתוח שטח.

 

רשימת דרישות והנחיות : 

בניה צמודת קרקע להיתר

בניה רוויה להיתר

הנחיות לדוח הידרולוג

תבע חדשה

מפרט בור חלחול

תצהיר מהנדס מתכנן אינסטלציה תיעול לאחר ביצוע

תצהיר מהנדס מתכנן אינסטלציה תיעול לפני ביצוע.

בדיקות נדרשות למערכות מי גשמים-טופס 4.

פרוייקטים

שבט מנשה

שבט מנשה.jpg

איסר הראל

איסר הראל

דורי

דורי

ז'בוטינסקי

זיבוטינסקי

זוהר טל

זוהר טל

צומת בן גוריון -הבנים

צומת בן גוריון הבנים

 

כבישים וניקוז