הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית הרצליה – מנהל הנדסה - דף הבית
יד התשעה

תיאום הנדסי

הסבר ותיאור כללי של מחלקת תיאום הנדסי

מחלקת תיאום בעיריית הרצליה עוסקת באישור תיאום תשתיות לגורמי חוץ המבקשים לבצע עבודות רשת או חיבורי נכסים פרטיים לתשתיות הציבוריות.
כמו כן מחלקת תאום מטפלת בהוצאת היתרי בניה לתשתיות העירוניות אשר באחראיות העירייה.
בנוסף המחלקה בשיתוף פעולה עם משטרת הירקון היא הגורם המוציא מטעם רשות התימרור היתרי עבודה לכל פעילות הנדסית בדרך (כביש ומדרכות) אשר קשורה לשינוים זמניים בהסדרי התנועה.

תפקידי המחלקה

1. אישורי חפירה - אישור בקשות להיתרי חפירה לגורמי תשתיות ציבוריים הפועלים במרחב הציבורי עפ"י חוק החשמל, חוק הביוב, חוק המים, חוק התקשורת (בזק ושידורים) וכו'.
2. תכניות רשת החשמל - בדיקת תכניות סטטוטוריות של חב' החשמל של פיתוח רשת החשמל (ת"א).
3. התארגנות אתרי בניה - בדיקה ואישור תכניות הסדרי תנועה זמניים במסגרת דרישת הועדה לתכנון ולבניה (תכניות התארגנות אתר).
4. היתרי משטרה - הוצאת היתרי משטרה לפעילות הנדסית בכבישים ומדרכות ע"י גורמים פרטיים.
5. תיאום תשתיות - תיאום תשתיות בפרויקטים הנדסיים עירוניים.
6. ביצוע פרויקטים ציבוריים - תיאום שלביות ביצוע תשתיות מול המשטרה  בפרויקטים הנדסיים עירוניים.
7. היתרי בניה לתשתיות - הוצאת היתרי בניה למתחמי פיתוח של העירייה.
8. שינוי תימרור - העברת בקשות לשינוי תימרור זמני ליועץ תנועה העירוני ולוועדת התנועה.
9. תשתיות בתב"ע - התייחסות לנספחי תשתיות במסגרת הכנת תכניות פינוי-בינוי, תכניות מפורטות וכו'.

פרטי יצירת קשר

מנהל מחלקה: אינג' אלכס קורס, דואר אלקטרוני: alexc@herzliya.muni.il
בודקת אישורי חפירה: גב' סיגלית שושן, דואר אלקטרוני: sigalit2@herzliya.muni.il
בודקת היתרי בניה לתשתיות ציבוריות :  אדר' אירינה גולדנברג, דואר אלקטרוני: irina@herzliya.muni.il

תיאום הנדסי