האזנה להקלטה

בהתאם להוראות סעיף 48 ד.(ה)(1) לחוק ובהתאם לחוזר המנהל הכללי מס’ 6/2008 כ”ג באב התשס”ח, 24 באוגוסט 2008)
הקלטות ישיבות הוועדה לתכנון ובניה יהיו נגישות להאזנת הציבור, וזאת במזכירות הוועדה לתכנון ובניה ובתאום מראש.
שירות זה יינתן ללא תשלום.
לא תתאפשר לציבור האזנה להקלטת ישיבה או לחלק ממנה כאמור, אם נקבע שהתקיימו אחת או יותר מהעילות המנויות בסעיף 9(א) לחוק חופש המידע או אם סבור כי הפרסום מהווה מסירת מידע על אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב.
ההחלטה כאמור תהיה מנומקת, וטעונה הסכמת היועץ המשפטי של הוועדה שתינתן בחוות דעת מנומקת בכתב.

פניה למזכירות הוועדה להאזנה להקלטת הוועדה

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.