בקשה לתעודת גמר

בקשה לתעודת גמר יש למלא ולשלוח בגמר הבניה בלבד! (כולל פיתוח שטח) , בקשות אשר ישלחו טרם סיום הבניה לא יקבלו מענה.

​לצורך קבלת תעודת גמר, יש להציג עותקים מקוריים של המסמכים הבאים:

 

ניתן ליצור קשר במידת הצורך לשאלות ובירורים ב- 09-9591655

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.