פטור מהיתר

​​מאז 2014 מאפשר חוק התכנון והבנייה לבצע עבודות מסוימות ללא צורך בקבלת היתר בנייה. החוק

והתקנות מגדירים במדויק מה וכמה ניתן לבנות/להתקין ללא היתר. עבודה שמותר לבצע ללא היתר, אך

היא מתבצעת בחריגה מההיקף שנקבע בחוק או בתקנות יתייחסו אליה כמו לעבודה שיש לקבל עבורה 

היתר. לדוגמה: החוק מאפשר הקמת גדר בגבול המגרש הגובל עם מגרש פרטי אחר, בתנאי שגובה הגדר לא

יהיה יותר מ– 1.50 מטר. גדר שגובהה 1.60 חייבת בהיתר, במלואה.

החוק מציין כי עבודות שבוצעו ללא היתר צריכות להיות תואמות לדרישות החוק, התקנות, התכניות

החלות על השטח ומאפשר גם לוועדה המקומית להטיל מגבלות נוספות על בניית מבנים ללא היתר.

המגבלות הללו נקראות “הנחיות מרחביות”, או “תנאים מרחביים”. לדוגמה: הוועדה המקומית רשאית

לדרוש שהגדר מהדוגמה הקודמת תיבנה מעץ. במקרה כזה לא יידרש היתר רק לבנייה של גדר צדדית 

שגובהה הוא עד 1.50 מטר, והיא עשויה מעץ. אם הגובה של הגדר עולה על 1.50 מטר יש לקבל עבורה

היתר, אבל אסור לבנות גדרות אחרות, שאינן עשויות עץ, עם היתר או בלעדיו.

לגבי חלק מהעבודות שניתן לבצע ללא היתר, התקנות דורשות קבלת אישור מהנדס בנין, ולאחר שסיים

את העבודה יעביר מבצע העבודות )דרך האינטרנט, באתר מינהל התכנון, ראו בהמשך( את האישור של

אותו מהנדס. בחלק אחר מהעבודות יש לדווח )באינטרנט( לוועדה המקומית על ביצוע העבודה, לאחר

שהיא הסתיימה.

תיאור מדויק של עבודות פטורות מהיתר נמצא באתר האינטרנט של מינהל התכנון, בקישור כאן. דרך

 

האתר הזה ניתן גם לדווח על בניה שבוצעה ללא היתר ולהעביר אישורי מהנדס כשהם נדרשים. כמו כן,

 

ניתן למצוא באתר את ההנחיות המרחביות שפרסמה הוועדה המקומית, אם יש כאלה. לשם כך יש להיכנס

 

לדף הפטור באתר מינהל התכנון, ולהקיש על התמונה המתארת את סוג הבניה שברצונכם לבצע. בהמשך

 

יופיעו הסברים וכלים, וכל המידע הנדרש.

 

למען הסר ספק: בניה שבוצעה ללא היתר, אשר לא תואמת באופן מדויק את הוראות החוק התקנות

 

התכנית ואת ההנחיות המרחביות לגבי סוגי עבודות הפטורים מהיתר, היא עבירת בנייה. יחולו לגביה כל

 

הדינים והעונשים שנקבעו בחוק לגבי עבריינות בנייה.

קישורים שימושיים:

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.