מבנים מסוכנים

מה מבנה מסוכן בהגדרתו?

עפ”י חוק העזר, מבנה מסוכן הוא מבנה שמהנדס מטעם העירייה בדק ומצא כי הבנייה, מהווה סכנה למחזיקים בו או לציבור

לאור הסכנה שעלולה להיגרם מאי תחזוקת מבנים ישנים פועלת עיריית הרצליה במספר מישורים :

 • פעולות בהתאם לסמכויותיה בחוק עזר עירוני הרצליה (הריסת מבנים מסוכנים) תשכ”ג-1963 (להלן: “חוק העזר”)
 • קידום התחדשות עירונית בבניינים שנבנו עד לסוף שנות ה-70.
 • קידום וסיוע שיפוצי חזיתות.

 

על מי חלה האחריות לתחזק את הבניין ?

 • חוק העזר מטיל על בעלי הדירות בבניין חובה להחזיק את הבניין במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת שלום הציבור.
 • אם לבעלי דירות בניין יש יסוד סביר להניח כי הבניין עלול לסכן את המחזיקים או את הציבור, עליהם להזמין חו”ד הנדסית מטעמם.
 • ככל ולא תועבר פנייה או חו”ד הנדסית למהנדס העירייה, מהנדס העירייה יבצע בדיקה מטעמו תוך חיוב בעלי הדירות בתיקון הליקויים בלוחות הזמנים שיקבע.


לדיווח אודות מבנה מסוכן ניתן לפנות למוקד של עיריית הרצליה 106 בדרכים הבאות :

106  או 09-9591520        הודעת whatsapp    למספר 053-6106106             באתר עיריית הרצליה –  מוקד עירונינפתח בחלון חדש

     הידעת ? האגודה לתרבות הדיור נותנת שירות הנדסי ומשפטי חינם במסגרת החברות באגודה

טל’ : 09-9547917                                                                                אתר האינטרנט : www.herzliya.muni.ilנפתח בחלון חדש


מהי הודעה לתיקון מבנה מסוכן ?

ככל שעפ”י בדיקה של מהנדס מטעם העירייה, נמצא כי בניין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור, רשאי ראש העירייה לדרוש בהודעה בכתב מבעלי הבניין לבצע את העבודות להסרת המסוכנות ולנקוט אמצעי זהירות אשר יפורטו בהודעה תוך התקופה שתקבע בהודעה.

מה צריכים לעשות בעלי עניין שקיבלו הודעה על מבנה מסוכן ?

 1. על בעלי דירות שקיבלו הודעה על מבנה מסוכן למלא אחרי ההוראות המפורטות בהודעה.
 2. אי ביצוע העבודות הנחוצות לשם הסרת המסוכנות עלול להוות עבירה, לכאורה על החוק, ויתכן וינקטו הליכים משפטיים כנגד בעלי הנכס אשר לא מילאו אחר הדרישה.
 3. בנוסף, ככל שבעלי הבניין לא מילאו אחר הוראות ההודעה, ובהתקיים הקריטריונים הקבועים בחוק, באפשרות העירייה לבצע את העבודות הנחוצות לשם הסרת המסוכנות ולגבות מבעלי הדירות את עלות ביצוע ההוצאות.

באיזה מצב יפונה בניין מדייריו ?

אישר המהנדס, לאחר בדיקה, כי בניין נתון במצב שיש בו משום סכנה מיידית למחזיקים או לציבור, רשאי ראש העירייה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבודות הדרושות לשם הריסת הבניין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבניין.

הסרת מודעה המכריזה על המסוכנות תתבצע בתנאים הבאים :

ביצוע כל העבודות המפורטות בהודעה בליווי מהנדס מבנים בעל רישיון תקף מטעם בעלי הדירות.

מסירת הצהרה של המהנדס אשר ליווה את התהליך המעיד כי אכן מולאו כל דרישות מהנדס העירייה כפי שהופיעו בהודעה.

בחינה על ידי מהנדס מטעם מהנדס העירייה.

מקום שתוקנו כל הליקויים תוסר המסוכנות בהודעה חתומה על ידי מהנדס העירייה.

איך אפשר למנוע את הסכנה ?

תחזוקה שוטפת של הבניין

מבנים מסוכנים הופכים לכאלו לעתים בעקבות הזנחה, טיפול לא נכון במבנה, תוספות בנייה לא מוסדרות ועוד. בחלק גדול מהמקרים, שמירה על טיפול נכון ותחזוקה שוטפת של הבניין של הבניין יכולות למנוע סכנות והכרזה על מבנה כמסוכן, על כל המשתמע מכך.

קידום תוכנית התחדשות עירונית

בעלי דירות בבניינים שנבנו עד שנת 1980 , יכולים לבחון קידום הליך התחדשות עירונית (פינוי בינוי או תמ”א 38)

לפרטים ניתן לפנות למנהלת התחדשות עירונית : טל’ : 09-9591548

למידע נוסף ניתן לעיין  באתר האינטרנט של הוועדה המקומית   www.herzliya.muni.il

שיפוץ חזיתות הבניין

בעלי דירות בבניינים שאינם מיועדים להתחדשות עירונית בשנים הקרובות, יכולים לקדם שיפוץ חזיתות בסיוע האגודה לתרבות הדיור , טל’ : 09-9547917.

 

פעילות בתחום של מבנים מסוכנים :

 • בדיקה יזומה של מבנים
 • טיפול בתלונות
 • טיפול במבנה שהוגדר כ”מבנה מסוכן”
 • מעקב תיקי מבנים מסוכנים
 • ליווי הליך המשפטי במבנים מסוכנים
 • ליווי הליך ביצוע הריסות מבנים מסוכנים
 • טיפול במבנים הבנויים בשיטת הפל-קל

מהנדס מבנים מסוכנים- אינג’ גריגורי גומון טל’ 09-9591650

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.