פעילות הוועדה המקומית

חברי המליאה – 

משה פדלוןיו”ר הוועדהFadlon@herzliya.muni.il
צבי וייסחבר וועדה ומ”מ יו”ר הוועדה המקומיתzvi-w@herzliya.muni.il
עופרה בלסגנית רה”ע וחברת וועדהofra_bell@herzliya.muni.il
ד”ר דרור בן עמיחבר וועדהDrorba77@gmail.com
סרג’ קורשיאראש המועצה המקומית כ. שמריהו וחבר וועדהserge@kfar.org.il
מאיה כץחברת וועדהmaya.katz.h@gmail.com
איל פביאןחבר וועדהeyalfabian2018@gmail.com
עופר לויחבר וועדהOfer@herzliya.muni.il
ירון עולמיחבר וועדהyolami@gmail.com
אלעד צדיקובחבר וועדהEladZ@herzliya.muni.il
דנה אורן-ינאיחברת וועדהdanaoren10@gmail.com
משה ועקניןחבר וועדהMoshev@herzliya.muni.il
איתי צורחבר וועדהTsur.Itay@Gmail.com
תמי לרמן-גרוסמןחברת וועדהtammygrossman@gmail.com
רונן וסרמןחבר וועדהronen@ronlinemarketing.com
יריב פישרחבר וועדהYariv@herzliya.muni.il
יוסי קוממיחבר וועדהyossikom@gmail.com

חברי וועדה משנה –

משה פדלוןיו”ר הוועדהFadlon@herzliya.muni.il
צבי וייסחבר וועדה ומ”מ יו”ר הוועדה המקומיתzvi-w@herzliya.muni.il
סרג’ קורשיאראש המועצה המקומית כ. שמריהו וחבר וועדהserge@kfar.org.il
מאיה כץחברת וועדהmaya.katz.h@gmail.com
איל פביאןחבר וועדהeyalfabian2018@gmail.com
עופר לויחבר וועדהOfer@herzliya.muni.il
אלעד צדיקובחבר וועדהEladZ@herzliya.muni.il

 רשימת מוזמנים לישיבות וועדה:

 • חנה חרמש- מהנדסת העיר
 • נציג משרד הבינוי והשיכון
 • נציג משרד הפנים / הוועדה המחוזית
 • מפקד תחנת המשטרה
 • נציג משרד הבריאות
 • נציג משרד התחבורה
 • מפקד תחנת כיבוי אש
 • נציג רשות מקרקעי ישראל
 • נציג המשרד להגנת הסביבה
 • אסתי אפלבאום פולני – מלווה מקצועי מטעם שר האוצר
 • סגל מקצועי

דוחות פעילות הוועדה המקומית :

דוח פעילות הועדה המקומית לשר האוצר לשנת 2017 חלקים א – ב
דוח שנתי לשר האוצר בדבר פעילות הועדה המקומית לשנת 2017- חלק א
דוח שנתי לשר האוצר בדבר פעילות הועדה המקומית לשנת 2017- חלק ב
רישוי וביצוע הרצליה
פרק א רישוי וביצוע 2019
שאר הנושאים 2019
נספח שימושים חורגים 2019
דוח שנתי רישוי ופיקוח 2020
נספח שימושים חורגים 2020
דוח שנתי שאר הנושאים 2020
חציון א- רישוי ופיקוח 2020
חציון א- רישוי ופיקוח 2021
חציון א- נספח שימושים חורגים 2021
דוח שנתי 2021 רישוי ופיקוח
דוח שנתי 2021
חציון א- רישוי ופיקוח 2022
רישוי וביצוע מחצית שניה 2022
שנתי שאר הנושאים שנת 2022
רישוי וביצוע שנת 2023
שנתי שאר הנושאים שנת 2023

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.