תכנון בר קיימא

עירית הרצליה נמנית על פורום ה-15, המאגד את הערים הגדולות בישראל בברית ערים לאיכות חיים וסביבה, לפעילות משותפת ליישום קיימות עירונית ונקיטה בצעדים אופרטיביים ליישום חזון הקיימות.

השאיפה לקידום עירוניות טובה נמצאת על סדר יומה התכנוני של עירית הרצליה. היא רואה במרחב העירוני הזדמנות ליצירת עירוניות  איכותית המובילה לתועלות  סביבתיות, חברתיות  וכלכליות , לרווחת תושבי העיר  ושיפור איכות החיים בה.

מינהל ההנדסה באמצעות המחלקה לתכנון בר קיימא, החל לגבש תכנון לחיזוק החוסן העירוני לטווח הארוך אשר יביא להעצמת המוכנות של הרשות בפני משבר האקלים הן בהיבט של מיטגיציה והן בהיבט של אדפטציהוחירום.

הגודש התחבורתי משפיע לרעה על איכות החיים ומהווה גורם מרכזי לזיהום אויר במרחב העירוני. מערכת תחבורה ציבורית בת קיימא ואיכותית הינה ערך תכנוני וחברתי מן המעלה הראשונה , שכן היא מקדמת בין היתר נגישות של כלל התושבים למוקדי תעסוקה ועניין, תומכת בעירוניות איכותית ומשפרת את בריאות הציבור.

תכנון בר קיימא הוא תכנון שמתעדף תנועה הנשענת על תחבורה ציבורית, תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים. ומייצר לכל אלה סביבה ידידותית .

בתכנון בר קיימא, ניתן להפחית את תופעת אי החום העירוני  (Urban heat island effect)   באמצעות בניה מושכלת המתחשבת בתנאי האקלים הקיימים, כגון הפניה נכונה של פתחי המבנה, הצללת הפתחים, איוורור מפולש, סביבת מבנה מוצלת ושטחי ציבור.

פעולות אלה נעשות באמצעות תכנון בר קיימא, במסגרת תכניות מתאר, תכניות בנין עיר, תכניות עיצוב ופיתוח  אדריכלי, הנחיות ותנאים לבניה ירוקה להיתרי בניה. הטמעת עקרונות בניה ירוקה בעבודות במרחב הציבורי ומבני ציבור, נטיעות וניהול מי נגר.

תכנון בר קיימא מכוון לבריאות מירבית בתוך המבנה ,לייעול וצמצום השימוש במשאבים מתכלים ובחומרים מזיקים , ולטיפוח הערכים החברתיים , הסביבתיים והתרבותיים הקיימים בתחומים  הבאים:

  • פיתוח בר קיימא  ברמת המגרש/אתר הבניה, כולל בין היתר ניהול מי נגר , ניהול משאבי צמחיה ועצים, מיקרו אקלים ועוד.
  • שימור , מיחזור ושימוש יעיל במשאבי מים.
  • התייעלות אנרגטית ושימוש באנרגיה ממקורות מתחדשים.
  • שימוש אחראי בחומרי בניה פיתוח וגמר.
  • דגש על איכות אויר, אור טבעי , איוורור וצמצום.
     

בניה ירוקה  מקדמת את יעילות המבנים בכל הנוגע לשימוש במים, אנרגיה ובחומרים, תוך הפחתת ההשלכה השלילית של המבנה על בריאות האדם והסביבה.

סוגיית ההצפות בשטחים המבונים מקצינה עם השנים ועומדת בעשור האחרון במוקד העשייה בעולם התכנון. הפתרון לבעיה הוא ניהול נגר וניצול מיטבי של הנגר העירוני ע”י איסוף ושימוש במי הנגר קרוב למקור היווצרם במיגוון כילים נופיים והנדסיים הכוללים בין השאר יצירה ושימוש בגגות ירוקים/כחולים להולכה, לשהייה, איגום, חילחול וכו’, על מנת לצמצם למינימום את הוצאת הנגר מחוץ לתחום התכנון.

הבניה הירוקה שנקבעה בתקן הישראלי 5281 – בניה בת קיימא, כדי לצמצם השפעות של תהליך הבניה ושל השימוש במבנים על הסביבה, אומצה ע”י מינהל ההנדסה כמדיניות עירונית מחייבת.

התקן מחייב עמידה בתנאי סף בתחומים כגון: אנרגיה , קרקע, מים, חומרים, בריאות ורווחה, פסולת תחבורה , ניהול וחדשנות.

אף שתקנות התכנון והבניה בנושא יכנסו לתוקף רק במרץ 2022, הקדימה עירית הרצליה והעמידה תנאים מחייבים לבניה על פי התקן בעשרות תכניות בנין עיר.

יישום של בניה ירוקה עם תכנון בר קיימא, מאפשר חיים איכותיים ובריאים יותר, מתחשב בסביבה ובצרכי הדורות הבאים ומשפר את המוכנות  להתמודדות עם משברים בכלל ומשבר האקלים בפרט.

גג פוטווולטאי
גג ירוק
גג ירוק 2
הטענת רכבים
 
 

מפרט טכני לחניון תת קרקעי עם מערכת אוורור

טופס מפרט טכני חניונים עם אוורור טבעי

עידכון מדיניות בנייה ירוקה בערי פורום ה-15

נוסח ההחלטה על עדכון מדיניות הבנייה הירוקה של פורום ה-15 - ינואר 2022

עדכוני בנייה ירוקה - יוני 2022

פרוטוקול ועדה בנושא עידכון מדיניות בנייה ירוקה בהמשך לעידכון המדיניות בערי פורום ה- 15

מדיניות עמדות טעינה לרכבים חשמליים

החלטת וועדה מקומית בנושא פינוי והגנה על בע"ח

טופס הנחיות לפינוי פסולת

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.