מידע תכנוני

פעילות מחלקת מידע תכנוני

התכנון העירוני עוסק בפיתוח הפיזי, החברתי והכלכלי של העיר, במטרה לשפר את איכות החיים בעיר, לקדם את מעמדה העסקי והתרבותי, וליצור מקומות בהם אנשים יאהבו לגור, לעבוד ולבלות  – מקומות חיוניים שיעודדו יצירתיות וחדשנות.
התשתית החוקית לעבודות פיתוח ובניה, הן במגזר הפרטי והן בציבורי, היא תכניות מאושרות ברמה הארצית, המחוזית ובעיקר ברמה המקומית, זאת באמצעות תכניות בנין עיר, החלות במרחב התכנון הרצליה-כפר שמריהו.
מחלקת מידע תכנוני מהווה חלק מאגף רישוי כחוליה המקשרת בין הליכי התכנון לבין הליכי הרישוי. תפקידה העיקרי של המחלקה הוא מסירת תכנים של מסמכי התכניות השונות לציבור הרחב, עיבודם, והפשטתם לכדי יישום.
מידע תכנוני כהגדרתו, הינו כל מידע הכלול במסמכי תכנית בניין עיר מתארית, תכנית בנין עיר מפורטת, תכנית בינוי, תשריטים לאיחוד וחלוקה וכל מידע ממסמך סטטוטורי אחר.
המידע ניתן ביחס לגוש וחלקה מסוימים, כתובת, או כמידע כללי על תכנית למתחם מסוים.
מחלקת מידע אחראית למתן המידע לגורמים שונים: אדריכלים, מודדים, מהנדסים ושמאים וכן לציבור הרחב. בנוסף, נמסר המידע לגורמים עירוניים דוגמת אגפי העיריה על מחלקותיהם ומדוריהם השונים, החברה הכלכלית לפיתוח הרצליה והחברה העירונית לתיירות.
ללא מידע תכנוני רשמי, לא ניתן להגיש בקשה להיתר.

תפקידי מחלקת מידע

1. מתן מידע תכנוני ראשוני בע”פ או בכתב, לציבור הרחב בשעות קבלת קהל, לרבות הצגת מסמכים סטטוטוריים של התכניות הנמצאות בשלבי הכנה/הפקדה, כולל החלטות ועדה.
2. מתן מידע תכנוני בכתב, רשמי וחתום, בהתאם לסעיף 119 א’ לחוק התכנון והבניה.
3. מתן מידע בנוגע להנחיות מרחביות המהוות את מדיניות הועדה המקומית-מרחבית.
4. טיפול בבקשות לתיקי מידע להיתר במערכת הרישוי הזמין: אישור מפות טופוגרפיות, הכנת דפי מידע, הפצת הבקשות להתייחסות גורמים נותני מידע בתוך הרשות ומחוצה לה, איסוף ומסירה, כולל מתן הנחיות להמשך הליכי הרישוי.

מדריך לקבלת תיק מידע

בשעה טובה החלטתם לבנות או להרחיב? כאן תקבלו את ההנחיות לשלב תיק המידע, המהווה תנאי מקדים להגשת בקשה להיתר.

מאחלים לכם דרך צלחה!

מחלקת מידע

אגף רישוי בניה מינהל הנדסה

תיק מידע| הבקשה לתיק מידע תוגש ע”י

אדריכל | הנדסאי |מהנדס ותטופל באתר רישוי זמין

 

תנאי סף להגשת בקשה לתיק מידע: 

  • מפת מדידה בפורמט DWF+DWG  המוגשת בממשק מפ”י
  • 4 צילומים של פינות המגרש בו מבוקשת הבנייה
  • אסמכתא על תשלום אגרת מידע בסך 215 ש”ח 

על מנת לשלם עבור תיק מידע להיתר,

יש להיכנס לאתר מינהל ההנדסה בלינק הבא 

עם קליטת הבקשה באתר רישוי זמין,היא תטופל ע”י מחלקת מידע. בכל שלב בתהליך תקבלו עדכון בדוא”ל

עמדתם בתנאי הסף של הקליטה?

בקשתכם מועברת להמשך טיפול והכנת תיק המידע.

לא עמדתם בתנאי הסף?

תקבלו בדוא”ל גליון דרישות המפרט את החוסרים שיש להשלים כדי לעמוד בתנאי הסף.

לאחר תיקון והשלמת דרישות תנאי הסף תוכלו להגיש את הבקשה מחדש ולהמשיך בתהליך

בסיום תהליך הכנת תיק המידע

תקבלו בדוא”ל הודעת אישור

כעת עורך הבקשה יכול להתחיל לתכנן את בית חלומותיכם ולהגיש בקשה להיתר.

שאלות נפוצות

כמה זמן לוקח עד לקבלת תיק המידע?

30 ימי עבודה ממועד עמידת הבקשה בתנאי סף.

כיצד ניתן לעקוב אחרי הבקשה?

עם עמידת הבקשה בתנאי סף, תקבלו מספר בקשה וכך תוכלו לעקוב אחריה באתר מינהל ההנדסה.

מתי קיים פטור מהגשת מפת מדידה?

כשמבוקשת בניה על גג בנין משותף, ללא שינוי בתשתיות קרקעיות.

מתי קיים פטור מהגשת בקשה לתיק מידע?

כשמבוקשת בקשה להיתר לשינויים בסמכות מהנדס.

כיצד ניתן לשתול קובץ מפת מדידה בגרמושקה?

על ידי המרת קובץ המפה לפורמט .pdf

להלן טפסים – מחלקת מידע תכנוני:

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.