רישוי עסקים

בקשות לרישיון עסק מוגשות ומטופלות על ידי המחלקה לרישוי-עסקים שבאגף הביטחון.
הבקשות מופנות כל אחת אל גורמי חוץ רלוונטיים, ובמידת הצורך, גם אל מנהל ההנדסה לקבלת המלצת מהנדסת העיר.
להלן מסמך הסבר והנחיות למבקש הרישיון לעניין בחינת הבקשה במנהל ההנדסה.

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.