פיקוח על הבנייה

על האגף

אגף פיקוח על הבנייה ממונה על אכיפת חוק התכנון והבנייה.
האגף מהווה זרוע האכיפה, הפיקוח והביקורת של הוועדה המקומית לתכנון ובניה במרחב הרצליה – כפר שמריהו.
האגף מונה צוות של כשבעה מפקחים וביניהם גם מהנדס מבנים מסוכנים ומהנדס אחראי לביקורת מרחבים מוגנים.
למפקחים סמכות לבצע בדיקה במקרקעין פרטי בהתאם לחוק התכנון והבניה.

תפקידי האגף

1. אכיפת חוק התכנון והבנייה ותקנותיו.
2. איתור וטיפול בבניה או בשימושים בניגוד לתכנית או היתר במבנה או בקרקע.
3. ביצוע ביקורת יזומה בשלבי הבניה השונים.
4. ביצוע בדיקות התאמה של בקשות להיתר למצב הקיים.
5. ביקורת בסיום בניה לקראת מתן טופס (4) חיבור לתשתיות.
6. מתן תעודת גמר  לאכלוס.
7. הכנת חומר ראיות וכתבי תביעה כנגד עבירות בניגוד לחוק התכנון והבניה.
8. זיהוי וטיפול במבנים מסוכנים.
9. ביקורות לעניין בקשות לרישוי עסקים.
10. ביקורת למרחבים מוגנים.
11. טיפול בפניות ציבור.

הנחיות טרם קבלת היתר בניה:

1. יש ליצור קשר עם המפקח וליידע על הכוונה להתחלת הבניה.
2. יש להעביר דף קשר עם כל בעלי העניין בהיתר.
3. יש למנות אחראים לביקורת הבניין.
4. יש להעביר למפקח תצהיר של הקבלן המבצע לרבות תעודת רישום קבלן בתוקף.
5. יש להזמין את המפקח לביקורת בשטח כאשר האתר הינו מגודר בהתאם לתוכנית ארגון אתר וההיתר לרבות שילוט מתאים.
6. לאחר השלמת כל דרישות המפקח, יש לפנות למחלקת רישוי לקבלת ההיתר.

הנחיות לבעל ההיתר במהלך הבניה:

1. הגשת מפת מדידה מצבית לאחר יציקת רצפה  במפלס 0.00+.
2. יש לדווח במהלך הבניה על כל סטיה או שינוי מההיתר המאושר.
3. יש להזמין את המפקח לביקורת באתר בשלב גמר יסודות, גמר 0.0+ וגמר שלד.
4. בגמר הבניה יש להזמין את המפקח לשטח, על מנת לבצע בדיקה סופית לקראת קבלת טופס 4 ותעודת גמר לאכלוס.
להנחיות לפני קבלת היתר בנייה

שעות קבלת קהל- בתיאום מראש

מזכירות המחלקה מענה בכל שעות הפעילות 09-9591655

 

שעות מענה טלפוני מול המפקחים 

ימים א- ה בין השעות 13:00-15:00


שם

טלפון

מייל

אלי טראקנוב

​09-9591655


eli@herzliya.muni.il

לימור בן עזרא

​​09-9591655

limorb@herzliya.muni.il

ולדימיר פרוסמושקין

09-9591656

Vladimir@herzliya.muni.il

גרגורי גומון

09-9591650


GregoryM@herzliya.muni.il

שי אוחנה

09-9529883

shayo@herzliya.muni.il

קטי נקש

09-9529884


Katy@herzliya.muni.il

עמית אמסלם

09-8980958


amita@herzliya.muni.il

בלאל סבאק

09-9591657

belal@herzliya.muni.il

אליסה רוד

09-9656137

​​alisa@herzliya.muni.il

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.