מידע כללי

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה- כפר שמריהו, הינה מוסד תכנון בהתאם לקבוע בחוק התכנון ובנייה.

באחריות הוועדה ובסמ​כותה לדון ולאשר (בחלק מהמקרים בכפוף לאישור מוסדות תכנון נוספים) את התכנון העירוני וההיבטים ההנדסיים הנלווים לו בכל מרחב התכנון (הרצליה- כפר שמריהו). בהתאם לכך לדון ולאשר את הבנייה במרחב.

בהתאם לבקרות הנערכות ע”י מנהל התכנון, נמצאת הוועדה ברמה מקצועית גבוהה ובכך נהנית הועדה מסמכויות נרחבות בקידומן של תוכניות שונות ומגוונות לפיתוח העיר, התחדשותה ולהעצמת איתנותה הכלכלית לטובת תושבי המרחב.

*כתב הסמכה לוועדה עצמאית מיוחדת!

במסגרת הוגנות ושקיפות במתן השירותים מפרסמת עיריית הרצליה את תקציב העירייה :

*לצפייה בתקציב העירייה

*דוחות פעילות הוועדה המקומית

*מעירים – אתר לבדיקת תכניות המקודמות באזור מגוריכם 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.