תיאום הנדסי

הסבר ותיאור כללי של מחלקת תיאום הנדסי

מחלקת תיאום בעיריית הרצליה עוסקת באישור תיאום תשתיות לגורמי חוץ המבקשים לבצע עבודות רשת או חיבורי נכסים פרטיים לתשתיות הציבוריות.

כמו כן מחלקת תאום מטפלת בהוצאת היתרי בניה לתשתיות העירוניות אשר באחראיות העירייה.

בנוסף המחלקה בשיתוף פעולה עם משטרת הירקון היא הגורם המוציא מטעם רשות התימרור היתרי עבודה לכל פעילות הנדסית בדרך (כביש ומדרכות)R אשר קשורה לשינוים זמניים בהסדרי התנועה.

תפקידי המחלקה :

  • אישורי חפירה – אישור בקשות להיתרי חפירה לגורמי תשתיות ציבוריים הפועלים במרחב הציבורי עפ”י חוק החשמל, חוק הביוב, חוק המים, חוק התקשורת (בזק ושידורים) וכו’.
  • תכניות רשת החשמל – בדיקת תכניות סטטוטוריות של חב’ החשמל – פיתוח רשת החשמל (ת”א).
  • התארגנות אתרי בניה – בדיקה ואישור תכניות הסדרי תנועה זמניים במסגרת דרישת הוועדה לתכנון ולבניה (תכניות התארגנות אתר).
  • היתרי משטרה – הוצאת היתרי משטרה לפעילות הנדסית בכבישים ומדרכות ע”י גורמים פרטיים.
  • תיאום תשתיות – תיאום תשתיות בפרויקטים הנדסיים עירוניים כולל תשתיות גורמי חוץ.
  • ביצוע פרויקטים ציבוריים – תיאום שלביות ביצוע תשתיות מול המשטרה בפרויקטים הנדסיים עירוניים.
  • היתרי בנייה לתשתיות – הוצאת היתרי בנייה למתחמי פיתוח של העירייה, בדיקת תכניות הגשה להפקת היתרי בנייה לתשתיות חוץ. כגון:  מקורות, ת.ש.ן, ק.צ.א.א.
  • שינוי תימרור – העברת בקשות לשינוי תימרור זמני ליועץ תנועה העירוני ולוועדת התנועה.
  • תשתיות בתב”ע – התייחסות לנספחי תשתיות במסגרת הכנת תכניות פינוי – בינוי, תכניות מפורטות וכו’.
  • בדיקת תכניות – מתקנים סלולריים

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.