נוהל להגשת תוכנית בניין עיר

הנחיות לקראת פגישת פרה רולינג אצל אדריכלית העיר

הליך בחינה מוקדמת (פרה-רולינג) נועד ליצור תיאום ראשוני מול יזם התכנית ואנשי המקצוע מטעמו בטרם הכנת תכנית חדשה, לרבות – התאמה למדיניות התכנון בעיר, יעדי תכנון, ועוד.
בתהליך יינתנו דגשים ויסייעו לגבש, במידת הצורך, חלופות תכנון נוספות טרם הכנת סט מסמכים הכולל את החלופה הנבחרת והגשתו לוועדה. הליך הבחינה המוקדמת תורם רבות לקידום תכניות איכותיות תוך המלצת הצוות המקצועי ביחס למוצע בתכנית ועל מנת לחסוך זמן ומשאבים רבים.
לצורך קידום תב”ע (תכנית בניין עיר) ותיאום פגישה ראשונית יש לפנות למחלקת תב”ע בוועדה המקומית לתכנון ובניה. ניתן לפנות במייל/ טלפונית/ קבלת קהל.

בטרם הגעה לפגישה יש ללמוד את המצב הסטטוטורי הקיים בשטח

על יזם התכנית להגיע לפגישה עם מידע לגבי

  • מהות הבקשה – מהו השינוי המוצע.
  • סכימת המקרקעין הנידון – תציג את הקו הכחול (תחום התכנון) המוצע.
  • המצב הקיים כיום- בינוי וסטטוטוריקה.
  • מצב מוצע– סכימה ראשונית/חומרים תכנוניים נוספים ככל שנוצרו עד הפגישה.

לאחר קבלת אישור עקרוני לקידום התכנון יידרשו

  • נסחי טאבו וחוזי חכירה למקרקעין המוצע.
  • ייפוי כוח מאומת ע”י עו”ד – ככל ויזם הבקשה איננו בעל העניין בקרקע ע”פ המצויין בנסח הטאבו, יש להציג ייפוי כוח לביצוע הפעולה.

קידום תכנון יתאפשר רק בהצגת הסכמה של 75% מהבעלים בקרקע.

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.