הנחיות להגשת ערר על החלטת הוועדה

בהתאם להוראות סעיף  (152 א 1) לחוק התכנון והבניה התשכ”ה – 1965
הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדה מקומית או של רשות רישוי מקומית לסרב לתת היתר לפי פרק ה’ לחוק התכנון והבניה או לדחות התנגדות שהוגשה לפי הוראות סעיף (149 א) לחוק, רשאי לערור בפני ועדת הערר המחוזית מחוז מרכז ואולם אין לערור על החלטה של רשות-רישוי מקומית לסרב לתת היתר בשל כך שמכון הבקרה שביצע בקרת תכן לבקשה להיתר קבע כי תוצאות הבקרה אינן תקינות.
הערר יוגש בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לעורר ההחלטה בדבר הסירוב או הדחייה.
סדרי הדין להגשת ערר מפורטים בתקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר, תשנ”ו . – 1996)
לפרטי ועדת ערר מחוזית – מחוז מרכז ואופן הגשת הערר לחץ כאן

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.