שלבים לקבלת היתר בניה

להיתר מספר שלבים

שלב א

בדיקת תנאי סף – לפני קליטת הבקשה תתבצע בדיקה שהבקשה מוגשת באופן תקין וכוללת את כל המסמכים והאישורים שנדרשו במידע להיתר. רק לאחר בדיקת תנאי הסף תקלט הבקשה להיתר.

שלב ב

בדיקה מרחבית – האם הבקשה שהוגשה מאושרת מבחינת תכנונית וקבלת החלטת ועדה.

שלב ג

עורך הבקשה מגיש לוועדה המקומית מסמכים ודרישות, בהתאם לכתוב בהחלטת הוועדה, לבדיקת התכנון לעמידה בבטיחות השימוש במבנה המוצע.

לאחר שכל המסמכים התקבלו בוועדה המקומית- תבצע הועדה בדיקה של המסמכים.

שלב זה כפי שתואר לעיל, מתקיים במקרה בו אין צורך במכון בקרה.

שלב ד

במידה ונמצא כי מולאו הדרישות תתקבל מהועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרישת תשלום (אגרות בנייה, היטלים והשבחה)

בגמר הסדרת התשלומים יופק היתר בניה.

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.