מסלולי בקשות להיתר בניה

 • מסלול “מלא”

  מיועד לבקשות להיתרי בניה התואמות לתכניות בניין עיר החלות על המגרש ולתקנות התכנון והבניה.
  בקשות אלו הן בסמכות רשות הרישוי

 • מסלול “הקלות ושימושים חורגים”

  מיועד לבקשות להיתרי בניה הכוללות הקלות ו/או שימושים חורגים.
  בקשות אלו הן בסמכות וועדת המשנה או מליאת הוועדה.

 • מסלול “רישוי מקוצר” 

  מיועד לבקשות להיתרי בניה בהיקף קטן ובעלי השפעה מרחבית והנדסית נמוכה.
  בקשות אלו הן בסמכות רשות הרישוי.

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.