פטור מהיתר

לפי תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע”ד-2014, סוגי בניינים, עבודות ושימושים המפורטים בתקנות אלה פטורים מהיתר ובלבד שהתקיימו בהם, (נוסף על האמור בסעיף 145 ג לחוק) כל אלה

  1. הם יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע עבודות.
  2. הם יבוצעו באופן שתובטח יציבות המבנה או המיתקן המוקם לפי תקנות אלה, ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו.
  3. הם יבוצעו באופן המפורט בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה.
  4. הם מתאימים לתכניות ולהנחיות המרחביות החלות במקום, ואם ניתן היתר הקובע הוראות לגבי הקמתם, הם תואמים את הוראותיו.
  5. הם אינם בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בניין המיועדים לשימור לפי תכנית מאושרת או רשימת שימור מאושרת לפי התוספת הרביעית לחוק.

שימו לב!

אין במתן הפטור מקבלת היתר, כדי לאפשר בנייה שלא בהתאם לחוק, לתקנות, לתכנית או להנחיות המרחביות

הגשת דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

את הדיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר והאישורים הדרושים לכך, יש לבצע

באופן מקוון ע”י מילוי טופס הדיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר באתר שער המידע לרישוי ולבניה לצפייה לחץ\י כאן

הדיווח נשלח אל הוועד ה המקומית כפר יונה.

ניתן לראות אלו עבודות כלולות בבקשה לפטור מהיתר בבית האינטראקטיבי לצפייה לחץ\י כאן.

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.