מדיניות חנייה

 1. צמודי קרקע

  1. תקן החניה: לבתים צמודי קרקע הוא שתי חניות ליחדת דיור.
  2. החניות יתוכננו בשטח המגרש ברמת שירות 1 ובניצב לרצועת הדרך. לא יותר מצב של חניה קדמית ואחורית (חניות טוריות).
  3. מיקום החניות:
   1. במגרשים פינתיים, החניות יתוכננו בקצה המגרש הרחוק מהצומת.
   2. במגרשים סטנדרטיים החניות הניצבות יהיו צמודות וימוקמו בחזית המגרש באופן כזה ​שיגרמו למינימום ביטול חניות ציבוריות בחזית הרחוב. במידה וקיימות חניות במגרש השכן, רצוי להצמיד את החניות המתוכננות לאלה של המגרש השכן.
   3. יש לשים לב למטרדים קיימים במדרכה שיכולים להשפיע על הנגישות למגרש.
  4. יחידות עם שביל גישה פנימי:
   1. במצב של יותר מיחידה אחת במגרש, יותר השימוש בכביש גישה פנימי ובתנאי שרוחבו המזערי יהיה 3.0 מ’ נטו, ואורכו המירבי יהיה עד 25 מ’.
   2. החניות שיוצמדו לכביש הגישה הפנימי יתוכננו באופן שיאפשרו תמרון של נסיעה קדימה בלבד, הן בכניסה והן ביציאה מהמגרש. לא תותר אפשרות של נסיעה ברוורס (הילוך אחורי) מהחניות דרך שביל הגישה הפנימי.
  5. מטרדים במדרכה באזור הכניסה לחניות המגרש כגון עמודי תאורה, עצים וכדומה, יטופלו בתיאום עם העירייה.
  6. באזור הכניסה לחניות תתוכנן אבן עלייה לרכב.
 2. בניה רוויה

  1. יוגש נספח תנועה וחניה שיכלול בין השאר טבלת מאזן חניה, מספור חניות, תמרור וסימוני צבע, מידות רוחב ואורך של חניות, מעברים ורמפות.
  2. תקן החניה:
   1. תקן החניה לבתים בבניה רוויה יהיה בשיעור של 1.8 חניות ליחידת דיור. עבור דירות קטנות ששטחן אינו עולה על 80 מ”ר, תקן החניה יהיה בשיעור של 1.0 חניות ליחידת דיור. בנוסף יתוכננו חניות אורחים לפי יחס של 0.3 חניות ליחידת דיור, בשטח רצועת הדרך.
   2. תקן זה יהיה תקף גם עבור תוכניות בנין עיר חדשות, שתקודמנה בוועדת התכנון.
   3. מגרש שתקן החניה בו נקבע עפ”י תב”ע קיימת, יתוכנן לפי תקן החניה המצוין בהוראות התוכנית. במידה ובהוראות התוכנית של התב”ע הקיימת, תקן החניה הוגדר לפי “התקן התקף”, תקן החניה בו יהיה לפי סעיף 2.1.1.
   4. תקן החניה לאופניים ואופנועים יהיה לפי תקן החניה החדש.
  3. תותר כניסה/יציאה יחידה למגרש.
  4. החניות יתוכננו בשטח המגרש בחניונים עיליים ו/או תת קרקעיים, ברמת שירות 1. במגרשים עם מגבלות תכנוניות, תותר הקלה כך ש- 20% מהחניות במגרש לכל היותר יתוכננו ברמת שירות 2, הנ”ל כפוף לאישור מהנדס העיר.
  5. החניונים יתוכננו על פי המדריך לתכנון חניונים של משרד התחבורה, כולל מרווחים, מעברים ורמפות.
  6. לא יותר תכנון חניות בניצב לדרך (גם אם החניה עצמה ממוקמת בשטח המגרש).
  7. מטרדים במדרכה באזור הכניסה למגרש כגון עמודי תאורה, עצים וכדומה, יטופלו בתיאום עם העירייה.
  8. בכניסה לחניון תתוכנן אבן עליה לרכב.
  9. חניות נכים יתוכננו על פי דישות חוקי ותקנות הנגישות התקפות. חניות הנכים לא תיכללנה במניין מקומות החניה לעניין תקן החניה.
 3. מבני מסחר תעסוקה ומשרדים

  1. יוגש נספח תנועה וחניה שיכלול בין השאר טבלת מאזן חניה, מספור חניות, תמרור וסימוני צבע, מידות רוחב ואורך של חניות, מעברים ורמפות.
  2. תקן החניה:
   1. תקן החניה למסחר מכל סוג שהוא, ובכל היקף, יהיה בשיעור של 1.0 חניות ל- 50 מ”ר שטח עיקרי חניה תפעולית תהיה לפי הדרישות במסמך “הנחיות ליישום תקן החניה של לשכת התכנון”.
   2. תקן החניה למשרדים, תעשיה עתירת ידע יהיה בשיעור של 1.0 חניות ל- 50 מ”ר שטח עיקרי.
   3. תקן זה יהיה תקף גם עבור תוכניות בנין עיר חדשות, שתקודמנה בוועדת התכנון בשימושים הנ”ל.
   4. מתחם שתקן החניה בו נקבע עפ”י תב”ע קיימת, יתוכנן לפי התקן המצוין בהוראות התוכנית. במידה ובהוראות התוכנית של התב”ע הקיימת, תקן החניה הוגדר לפי “התקן התקף”, תקן החניה בו יהיה לפי סעיף 3.1.2 – 3.1.1.
   5. תקן החניה לאופניים ואופנועים יהיה לפי תקן החניה החדש.
  3. תותר כניסה/יציאה יחידה למגרש.
  4. החניות יתוכננו בשטח המגרש בחניונים עיליים ו/או תת קרקעיים, ברמת שירות 1. במגרשים עם מגבלות תכנוניות, תותר הקלה של 20% מהחניות לכל היותר יתוכננו ברמת שירות 2. החניונים יתוכננו על פי המדריך לתכנון חניונים של משרד התחבורה כולל מרווחים, מעברים ורמפות.
  5. לא יותר תכנון חניות בניצב לדרך (גם אם החניה עצמה ממוקמת בשטח המגרש).
  6. מטרדים במדרכה באזור הכניסה למגרש כגון עמודי תאורה, עצים וכדומה, יטופלו בתיאום עם העירייה.
  7. בכניסה לחניות תתוכנן אבן עליה לרכב.
  8. חניות נכים יתוכננו על פי דרישות חוקי ותקנות הנגישות התקפות. חניות הנכים לא תיכללנה במניין מקומות החניה לעניין תקן החניה.
  9. מכפילי חניה יותרו בשימוש בחניונים תת-קרקעיים בלבד, לשימושים מסחר, תעסוקה, ומשרדים, לכל היותר עד 20% מסך החניות בחניון התת-קרקעי.
   מכפילי החניה יהיו עצמאיים (כל רכב יוכל לתפקד באופן עצמאי) ומהסוג הטמון. תנאי לשימוש במכפילי חניה הוא גובה ושיפוע חניון על פי הדרישות.
 4. תקני חניה לשימושים נוספים

  1. בית אבות – דיור מוגן, מעונות סטודנטים: תקן החניה יהיה בשיעור של 1.0 חניות ל – 4 יחידות דיור.

  2. גני ילדים ובית ספר: תקן החניה יהיה בשיעור של 2.0 חניות לכיתה.

  3. ספריה מוזיאון מתנ”ס: תקן החניה יהיה בשיעור של 1.0 חניות לכל 50 מ”ר שטח עיקרי.

  4. תעשיה ומלאכה: תקן החניה יהיה בשיעור של 1.0 חניות לכל 80 מ”ר שטח עיקרי. חניה תפעולית תהיה לפי הדרישות במסמך “הנחיות ליישום תקן החניה של לשכת התכנון”.

  5. אחסנה: תקן החניה יהיה בשיעור של 1.0 חניות לכל 300 מ”ר שטח עיקרי. חניה תפעולית תהיה לפי הדרישות במסמך “הנחיות ליישום תקן החניה של לשכת התכנון”.

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.