טפסים למהלך הביצוע

שימו לב!

 1. את הטפסים יש להעביר סרוקים בקבצי pdf בלבד, באופן ברור ומלאים במלואם.
 2. יש להעביר מייל מרוכז אחד עם כל הטפסים יחד שכותרת המייל היא מספר הבקשה להיתר.
 3. יש לסרוק כל מסמך/טופס בנפרד, ולשנות את שם הקובץ לאחר הסריקה לכותרת המסמך! אין להעביר מסמכים סרוקים עם שם קוד אוטומטי מהסריקה! מסמכים אלו לא יתקבלו.
 4. לא תטופל בקשה ללא התנאים לעיל
  • יש למלא את הטפסים ולהגישם למחלקת הפיקוח על הבניה בצרוף האישורים והמסמכים המפורטים בהמשך, חתומים וסרוקים למייל gmar_p@kfar-yona.org.il
  • שלמות המסמכים ותקינותם יבדקו ע”י מחלקת הפיקוח.
  • בכל שלב, אם נעשו שינויים בזמן הבנייה, יש להודיע על כך למחלקת הפיקוח על הבנייה במייל  gmar_p@kfar-yona.org.il ולציין מס’ בקשה.
  • במקרים של החלפת בעלי תפקיד במהלך בנייה יש לפעול לפי תקנות התכנון והבנייה – חלק י”א: החלפה והתפטרות בעלי תפקידים.

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.